گنجشک و چنار

عشق من و تو مثل گنجشگی
از لانه‌اش هربار می‌افتاد
...

حامد ابراهیم‌پور